Trygghet & Säkerhet

För Din säkerhet och trygghet när du beställer tjänster av oss har vi försäkringar att täcka eventuella förluster. Vi har:

• Ansvarsförsäkring & Personalförsäkring (Fora, Trygg-Hansa och företagarna)

• Hög säkerhetsmedvetande

• Inga inställelseavgifter, inga fakturaavgifter, inga resekostnader

• Intern utbildning för våra medarbetare

• Våra medarbetare bär alltid på sig ID-kort från Eco Clean

• Varje anställd skriver på ett sekretessavtal samt lämnar ett utdrag ur belastningsregistret.