Vi kan genomföra luktsanering med hjälp av Ozonering. Det innebär att man genom ozongas (O3) behandlar och bryter ner de mikroorganismer som ger dålig lukt. Detta ger en bättre miljö att vistas i.