Varför inte låta oss ta ansvaret för hela veckostädningen?  

Vi gör en första städning som inte är bindande. Vill Du sedan att vi fortsätter kan Du abonnera på vår service. Abonnemangspriset fastställs efter första städtillfället då vi vet förutsättningarna för Din bostad. Abonnemanget gäller sex månader och därefter är det löpande med en månads ömsesidig uppsägningstid.
När Du köper våra tjänster i abonnemangsform blir kostnaden per städtillfälle lägre. Det blir tryggt för Dig då vi kommer på avtalad tid och med samma personal. Eco Clean AB erbjuder ett abonnemang med avtal där Du kan välja varje vecka, var fjortonde dag eller alternativt var fjärde vecka.