Bristfällig städning kan underhålla och förvärra besvär för astmatiker, allergiker och personer med olika överkänslighet.

En ostädad miljö är en stark smittbärare, vilket är särskilt viktigt bland barn och unga. En ren skola och förskola ger trevnad och främjar inlärning. Vi gör tillsammans ett städschema där vad och hur samt tidsintervallen tydligt framgår. Vi utför en kontinuerlig utvärdering och kontroll att schemat följs. Vi kommer överens med kunden om de kem som ska användas.